เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 พ.ย. 2563    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 7
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 7
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 5
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 4
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 4
  20 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19
  20 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 16
  16 ต.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน 20
  9 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 58
  8 ต.ค. 2563    ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ และหลักเกณฑ์การประกวดกระทง งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลทุ่งสัง ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำตาปี บ้านวังหิน 26
  2 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ว ผู้ช่วยครู 28
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 22
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 23
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1) มีต่อ 24
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2) 24
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18
  1 ต.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 15
  1 ต.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 15
  1 ต.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 17


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]