เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2563    ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" 1
  10 ก.ย. 2563    ประกาศเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 6
  3 ก.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 7
  1 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 20
  1 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 5
  27 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 40
  26 ส.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R 5
  26 ส.ค. 2563    ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 7
  25 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 6
  18 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับสมัครและเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 6
  24 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 25
  17 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 19
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ เเหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบเเยกประเภท 20
  15 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสังเพื่อจัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่น.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่4เปลี่ยนแปลงฉบับที่5 9
  15 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่3/เปลี่ยนแปลงฉบับที่5 7
  12 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสังเพื่อจัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 3) 8
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 54
  5 มิ.ย. 2563    การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 15
  4 มิ.ย. 2563    การขอรับพระราชทาน เกี่ยวกับพิธีการศพ 18
  1 มิ.ย. 2563    เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลฯ ทุท่าน ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป กรอกข้อมู,ในระบบของระบบ ป.ป.ทั้งนี้่ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 โดยวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด หรือช่องทางที่ส่งให้ตามท้ายข้อมูลนี้ // ขอขอบคุณทุกท่าน 18


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]