เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 10
  7 ม.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 9
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 8
  6 ม.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 8
  6 ม.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาล 8
  6 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 8
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 8
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 8
  6 ม.ค. 2563    แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครุและบุตลากรทางการศึกษา 8