เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [วันที่ 16 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [วันที่ 29 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 205]
 
  โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”[วันที่ 21 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 164]
 
  เทศบาลตำบลทุ่งสังดำเนินการแจกถุงยังชีพให้เเก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม [วันที่ 7 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 57]
 
  ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และข้าราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 11 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 135]
 
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 11 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 101]
 
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 5 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563[วันที่ 15 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สนามท่าน้ำวังหิน[วันที่ 1 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงประจำปี พ.ศ.2563[วันที่ 24 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 26]
 
  เทศบาลตำบลทุ่งสังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563[วันที่ 17 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 22]
 
  การดูแลตนเองและการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 286]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]