เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 3 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566[วันที่ 1 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 11 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 31]
 
  เทศบาลตำบลทุ่งสัง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา[วันที่ 28 ธ.ค. 2565][ผู้อ่าน 23]
 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 5 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 31 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 23]
 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 28 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 25 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 13]
 
  มอบของให้บ้านพักเด็ก[วันที่ 27 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 459]
 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 17 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 426]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [วันที่ 16 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 556]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]