เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสังสมัยสามัญแรกประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 15 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 208]
 
  มอบของให้บ้านพักเด็ก[วันที่ 27 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 337]
 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 17 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 304]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [วันที่ 16 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 419]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [วันที่ 29 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”[วันที่ 21 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 428]
 
  เทศบาลตำบลทุ่งสังดำเนินการแจกถุงยังชีพให้เเก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม [วันที่ 7 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 242]
 
  ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และข้าราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 11 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 352]
 
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 11 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 284]
 
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 5 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 390]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563[วันที่ 15 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 384]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สนามท่าน้ำวังหิน[วันที่ 1 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 153]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]