เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงประจำปี พ.ศ.2563[วันที่ 24 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 177]
 
  เทศบาลตำบลทุ่งสังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563[วันที่ 17 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 259]
 
  การดูแลตนเองและการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 417]
 
  โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น วินัยเบื้องต้น และคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี 2564[วันที่ 31 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 199]
 
  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2562[วันที่ 31 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 303]
 
  ประเพณีเเห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 [วันที่ 17 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 248]
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 9 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 531]
 
  วันปิยะมหาราช ประจำปี 2561[วันที่ 9 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 329]
 
  งานลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 9 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 157]
 
  ช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากที่ลำบาก ประจำปี 2562[วันที่ 25 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 207]
 
  ประเพณีเเห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 [วันที่ 17 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 177]
 
  กิจกรรมแข็งขันกีฬาประจำปี 2562[วันที่ 7 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 225]
 

[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]