เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  การแข่งขันกีฬาทุ่งใหญ่เกมส์ ประจำปี 2557[วันที่ 28 ก.ค. 2557][ผู้อ่าน 759]
 
  กิจกรรม FIX IT CENTER เทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 2 ก.ค. 2557][ผู้อ่าน 705]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [วันที่ 18 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 585]
 
  อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรีรุ่นที่33[วันที่ 18 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 667]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านควนยูง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสัง[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 629]
 
  เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 550]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสัง[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 601]
 
  กลุ่มสตรีตำบลทุ่งสังร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 652]
 
  มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทต.ทุ่งสัง[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 144]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 186]
 
  โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 581]
 
  วันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 594]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]