เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง [วันที่ 17 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 227]
 
  ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรีและโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน[วันที่ 4 ก.พ. 2557][ผู้อ่าน 2090]
 
  ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่โดยได้มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ[วันที่ 27 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 842]
 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 25 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 1991]
 
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูเขาลำทัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [วันที่ 19 ก.ค. 2556][ผู้อ่าน 1194]
 
  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งสังเกมส์ ครั้งที่ 13)[วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 1064]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 [วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 778]
 
  ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (นายกสิงห์ทอง) [วันที่ 18 เม.ย. 2556][ผู้อ่าน 1009]
 
  พิธีรับบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง[วันที่ 26 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 998]
 
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตตรัง[วันที่ 21 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 954]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556[วันที่ 16 ม.ค. 2556][ผู้อ่าน 1121]
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555[วันที่ 3 ธ.ค. 2555][ผู้อ่าน 176]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ]