เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


งานบำเพ็ญกุศลศพคุณยายขาม บุญมีชัย


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสังและรองนายกเทศมนตรีอดิเรก  แจ่มจรัส ร่วมวางพวงหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายขามบุญมีชัย ณ บ้านวังหิน ม.4 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-02-15
2021-12-27
2021-12-17
2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05