เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนจากนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช


นำโดยทีมอาจารย์จักรกฤช ณ นคร วิทยากรผู้ให้ความีรู้ ท่านวรชาติ เกลี้ยงแก้ว ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายหาญณรงค์ ศรีอรุณพรรณรา ทนายความและที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏนครศรีฯ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนได้รับความรู้กันไปทั่วหน้า
2022-02-15
2021-12-27
2021-12-17
2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05