เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งสัง


เทศบาลตำบลทุ่งสังประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไข
2022-02-15
2021-12-27
2021-12-17
2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05