เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น


นายอดิเรก  แจ่มจรัส รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
2022-02-15
2021-12-27
2021-12-17
2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05