เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สมาชิกสภาเทศบาล


 
นายทนนชัย เลื่อนเเก้ว
 ประธานสภาเทศบาล

 
นายสง่า ไกรนรา
รองประธานสภาเทศบาล

เขตที่ 1
 


 

นายจำเนาว์ เพชรอาวุธ
นายกำพล ขวัญเมือง นายกัญธนพงศ์ จันแดง
นายประสิทธิ์ ชัยฤกษ์ นายวุฒิพงษ์ บุญมีชัย
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล
เขตที่ 2
 

 
 
นายวัชรินทร์ ช่างคิด
นายอนันทวุฒิ อำลอย นายวิโชติ จันดี นายมะนิตย์ คงดี
นายเลอสรรค์ เอกสาร
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล