เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักงานเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ตั้ง เลขที่ 24/1 หมูที่ 2 ตำบลทุ่งสัง
อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240
โทรศัพท์ : 075-758630, โทรสาร : 075-758630
 

 
Website : WWW.THUNGSUNG.GO.TH