เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 19
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 14
  21 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 21
  21 ก.ค. 2565    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง..-..) 19
  21 ก.ค. 2565    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง และประชาคมเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...-...) 18
  7 ก.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม "โครงการจัดทำเวลาประชาคมในระดับต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง....)" 15
  29 มิ.ย. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / - เปลี่ยนแปลง.......) 19
  28 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 25
  24 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 77
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล 23
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล 24
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 14
  21 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง (โครงการจัดทำเวทีประชาคมในระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 10
  16 มิ.ย. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 28
  14 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง (สถานที่กลาง) 34
  7 มิ.ย. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 30
  6 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 40
  3 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 33
  1 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 27


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]