เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 พ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่ง คนงาน 15
  17 ต.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 50
  30 ก.ย. 2565    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือผู้ทุกภูมิพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 47
  30 ก.ย. 2565    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 39
  27 ก.ย. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33-34 35
  31 ส.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 58
  31 ส.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 38
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 80
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 63
  21 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 78
  21 ก.ค. 2565    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง..-..) 68
  21 ก.ค. 2565    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง และประชาคมเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...-...) 71
  7 ก.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม "โครงการจัดทำเวลาประชาคมในระดับต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง....)" 50
  6 ก.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 29
  5 ก.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 24
  4 ก.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 24
  29 มิ.ย. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / - เปลี่ยนแปลง.......) 57
  28 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 65
  24 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 48
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 116


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]