เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2566    ขอประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 2
  15 มี.ค. 2566    การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 6
  1 มี.ค. 2566    กำหนดการชำระภาษีและการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 5
  14 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฐานข้อมูลที่เป็นต้นแบบ/แหลงเรียนรู้สำหรับประชาชน 15
  14 ก.พ. 2566    รับโอน(ย้าย)นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 23
  24 ม.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48-49/2565 21
  24 ม.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 13
  13 ม.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 10
  29 ธ.ค. 2565    ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 48
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประการผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่ง คนงาน 24
  26 ธ.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 10
  20 ธ.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่ง คนงาน 41
  15 ธ.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565 12
  15 ธ.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565 37
  2 ธ.ค. 2565    แจ้งผลการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 15
  25 พ.ย. 2565    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 13
  23 พ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่ง คนงาน 53
  22 พ.ย. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 9
  22 พ.ย. 2565    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 31
  17 พ.ย. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 10


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]