เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 พ.ย. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12
  12 พ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่43/2564 13
  9 พ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่42/2564 9
  5 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ 20
  5 พ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 16
  1 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) 29
  28 ต.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 49
  30 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24
  30 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17
  27 ก.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 24
  21 ก.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 19
  20 ก.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 28
  14 ก.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564 18
  5 ส.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 47
  5 ส.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 40
  29 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่้นหรือข้าราชการประเภทอื่น 72
  29 ก.ค. 2564    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน 38
  27 ก.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 34
  19 ก.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 27
  15 ก.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 24


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]