เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 18
  2 พ.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 31
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 23
  5 เม.ย. 2565    รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 39
  5 เม.ย. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 42
  18 มี.ค. 2565    แผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 21
  2 มี.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 50
  4 ก.พ. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 72
  6 ม.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 73
  6 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 39
  30 ธ.ค. 2564    แผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 70
  3 ธ.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 76
  4 พ.ย. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 91
  20 ต.ค. 2564    รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 22
  19 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 41
  11 ต.ค. 2564    แผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 60
  5 ต.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 105
  1 ต.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 46
  2 ก.ย. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 106
  3 ส.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 112


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]