เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2565    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 123
  20 ม.ค. 2565    คู่มือการเเจ้งขุดดิน 124
  20 ม.ค. 2565    คู่มือการเเจ้งดัดเเปลงอาคาร 115
  7 ม.ค. 2565    คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 71
  7 ม.ค. 2565    คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น(ภาษีป้าย) 75
  20 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน-เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 163
  15 ต.ค. 2563    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 154
  10 มิ.ย. 2563    คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0
  10 ต.ค. 2562    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 62
  15 ม.ค. 2562    คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง 154
  7 มี.ค. 2561    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งเรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2557 59
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (กิจการสถานีบริการน้ำมัน ขั้นตอนการออกใบอนุญาต) 159
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (กิจการสถานีบริการน้ำมัน ออกคำสั่งรับคำรอ) 156
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดังแปลงฯ อาคาร) 155
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด) 160
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่เกิน 200 ตรม.) 152
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ.) 156
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (่การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 148
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตกิจการรับทำ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ) 155
  9 ต.ค. 2558    คู่มือประชาชน (ต่อใบอนุญาตกิจรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป) 158


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]