เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช 105
  29 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 99
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 129
  28 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 130