เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2564    การควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 96
  30 ก.ย. 2563    หนังสืออการรับรองประเมินผลการควบคุมภายใน/รายงานการประเมินผล/แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมิน/แต่งตั้งการมอบหมายงานและรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายในปี 2563 123
  5 พ.ค. 2563    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 118
  2 ต.ค. 2562    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.1 121
  2 ต.ค. 2562    รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปค.4 135
  2 ต.ค. 2562    รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.5 145