เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนกันยายน พ.ศ.2565) 0
  2 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 180
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/บัญชีแจกจ่ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุมแผนติดตามและการประเมินผล ในปี 2563 181
  26 ธ.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 183