เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 122
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/บัญชีแจกจ่ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุมแผนติดตามและการประเมินผล ในปี 2563 121
  26 ธ.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 132