เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 97
  27 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 126
  13 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) 142
  25 ธ.ค. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(เพิ่มเติม ฉที่ 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศบับ.2561-2565 119
  27 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม ฉบับที่2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 144
  18 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 123
  17 เม.ย. 2562    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2) 127
  18 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 121
  23 ธ.ค. 2554    แผนการดำเนินการประจำปี 123
  23 ธ.ค. 2554    แผนการดำเนินการประจำปี 140