เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2565    เรียกประชุมสภาฯ และประกาศสภาเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 70
  17 ธ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 72
  8 ธ.ค. 2564    หนังสือเชิญประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 33
  22 พ.ย. 2564    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 31
  22 พ.ย. 2564    หนังสือเรียกประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 32
  10 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 31
  20 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 30
  9 ส.ค. 2564    หนังสือเชิญประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 31
  23 ก.ค. 2564    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 30
  23 ก.ค. 2564    หนังสือเรียกประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 32
  21 ก.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2564 32
  7 มิ.ย. 2564    หนังสือเชิญประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 31
  25 พ.ค. 2564    หนังสือเรียกประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 29
  24 พ.ค. 2564    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 31
  17 พ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พ.ศ.2564 63
  7 พ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุม การประชุมสภาเทสบาลตำบลทุ่งสังครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 68
  11 ม.ค. 2564    บันทึกรายการการชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 125
  11 ม.ค. 2564    สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 108
  27 พ.ย. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 130
  24 พ.ย. 2563    บันทึกรายการการชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 109


หน้าที่ 1 [ 2 ]