เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 พ.ย. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 149
  24 พ.ย. 2563    บันทึกรายการการชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 126
  20 ต.ค. 2563    บันทึกรายการการชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 123
  3 ก.ย. 2563    บันทึกรายการการชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี 2563 127
  21 ส.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 131
  29 ก.ค. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 126
  18 มิ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 126
  25 พ.ค. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 126
  6 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2563 141
  27 ก.พ. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 132
  28 ม.ค. 2563    ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2563 124


[ 1 ] หน้าที่ 2