เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 พ.ค. 2565    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 81
  2 ก.พ. 2565    คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง ปี พ.ศ.2565 118
  23 พ.ย. 2564    แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 85
  9 ก.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 85
  18 มิ.ย. 2564    ประกาศผ่านมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง 118
  28 ม.ค. 2564    คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง ปี พ.ศ.2564 137