เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลทุ่งสัง (ฉบับปรับปรุง) 204
  6 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉับปรับปรุง) 220
  6 ก.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564-2566 77
  24 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 202
  24 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศใช้ผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 212
  24 ก.ย. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 207
  3 ต.ค. 2560    ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 185
  23 ธ.ค. 2554    แผนอัตรากำลัง 199