เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลทุ่งสัง (ฉบับปรับปรุง) 153
  6 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉับปรับปรุง) 162
  6 ก.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564-2566 24
  24 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 155
  24 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศใช้ผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 158
  24 ก.ย. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 152
  3 ต.ค. 2560    ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 131
  23 ธ.ค. 2554    แผนอัตรากำลัง 137