เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :