เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
งานกิจการสภา


หนังสือเรียกประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือเรียกประชุมภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :