เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
งานกิจการสภา


บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :